STS PV en zonthermie gepubliceerd !

9/10/2018

In 2016 kreeg QUEST samen met het WTCB en TECNOLEC een mandaat van FOD Economie om drie STS documenten op te stellen: voor fotovoltaîsche systemen, zonneboilers en warmtepompen. Een STS is een referentiedocument, met normatief en/of duidend karakter, dat een bijdrage levert voor de realisatie van bouwwerken volgens de regels der kunst.

Twee jaar lang hebben de drie organisaties met een reeks stakeholders vanuit verschillende sectoren in de bouw overleg gepleegd, om tot een consensus over eisen en aanbevelingen te komen.

Deze week heeft FOD Economie STS 72-1 (fotovoltaïsche systemen) en 72-3 (zonneboilers) formeel gepubliceerd. Zie volgende weblink.
Het is nu de bedoeling dat deze referentiedocumenten voor ontwerp, dimensionering en uitvoering zo breed mogelijk door alle actoren in de bouw worden gebruikt, om tot een verhoging van de kwaliteit van deze hernieuwbare technologieën bij te dragen.

Aan de STS rond warmtepompen wordt de laatste hand gelegd.

Hugues Latteur