Productie & Distributie van Sanitair warm water: studiedag TETRA-project

Het aandeel van sanitair warm water wordt belangrijker in het totale energiegebruik in woningen. Dit resulteert in de nodige aanpassingen in wetgeving, waarbij o.a. de Ecodesign richtlijn voor productie en opslag in het oog springt op Europees vlak en daarnaast actualisaties in de EPB-rekenmethodiek verwacht worden. Het doel is om de selectie van energieperformantere oplossingen voor productie en distributie van sanitair warm water te stimuleren en deze gepast in te rekenen.

Niet alleen de selectie heeft echter een invloed op de prestatie, ook de dimensionering is hierbij zeer belangrijk. De huidige normen voor dimensionering zijn echter achterhaald.

Het project is een samenwerking tussen de onderzoeksgroepen Kenniscentrum Energie (‘Thomas More Kempen’) , EMIB (‘Universiteit Antwerpen’) en het Wetenschappelijk en Technisch centrum voor de Bouw (WTCB) en kon rekenen op de steun van het IWT en een consortium van 40 bedrijven en organisaties.

Op 30ste oktober wordt een afsluitende studiedag van het TETRA-project georganiseerd.

Meer info en volledig programma vindt u hier