Zoek een installateur

Je vindt alle gelabelde bedrijven op de website van BCCA.

BCCA in zijn hoedanigheid van certificatie-instelling heeft vastgesteld dat de gelabelde bedrijven alle maatregelen genomen hebben om aan de eisen van de referentiëlen QUEST & CONSTRUCTION QUALITY  voor installatie/ontwerpbedrijven van fotovoltaïsche systemen/zonneboilers en/of warmtepompen  te voldoen en ze er zich toe verbonden hebben voor de duur van hun kwaliteitsattest de bepalingen uit de bovenvermelde beoordelingsrichtlijnen te respecteren.