Wat kan Quest voor u betekenen?

QUEST & Construction Quality willen u professionals helpen vinden die aan strenge en nauwkeurige kwaliteitseisen beantwoorden.

Een gelabeld installatiebedrijf biedt u een duidelijke meerwaarde door middel van een kwaliteitsvolle dienstverlening voor én na levering en door zo ruim mogelijke garantie op de goede werking van de installatie. Wil u meer weten?

Zelf kunt u ook enkele tips volgen om een goede installateur te vinden.

 

Tips bij uw keuze

Zelf kunt u enkele tips volgen om een goed installateur te vinden:

  • Laat de installateur aan huis komen. Het is trouwens alleen na een bezoek ter plaatse mogelijk een verzorgde offerte op te stellen .
  • Vraag naar klantenreferenties. Vraag ook naar een voorbeeldinstallatie in uw buurt te gaan kijken.
  • Lees de algemene voorwaarden en eis een gedetailleerde offerte vooraleer u een contract ondertekent en/of een voorschot betaalt. De offerte moet volgende elementen inhouden: een schatting van de productie, een nauwkeurige beschrijving van de onderdelen van de installatie, een vaste prijs voor de volledige installatie, een bindende leveringstermijn...
  • Het voorschot moet redelijk blijven. Betaal bovendien de laatste schijf pas nadat de installatie werd opgeleverd en nagekeken.
  • De geschatte energieproductie van de installatie moet rekening houden met de prestaties van de panelen, én met de oriëntatie, de hellingshoek van het dak en de schaduwzones. Ook voor de installatie van een warmtepomp moet de prestatie geschat worden, onder andere steunend op de isolatiegraad van de woning en op het gebruikte type convectoren/radiatoren.
  • Bij het in gebruik nemen van de installatie moet de installateur de werking ervan nakijken aan de hand van een inspectielijst die door de werfverantwoordelijke getekend wordt.
  • Het (installatie)bedrijf moet verzekerd zijn tegen schade veroorzaakt door fouten of defecten tijdens het plaatsen van de installatie. Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen waterinsijpeling voor het geval tijdens de dakwerken niet zorgzaam met de waterdichtheid werd omgegaan .
  • Waarborgen: vermijd clausules die aan de klant te korte termijnen opleggen om een klacht in te dienen en vermijd ook clausules die schadevergoedingen uitsluiten; eis een waarborg op het geleverde werk van minstens twee jaar, verplaatsingskosten en werkuren inbegrepen.
  • Overweeg het installeren van een permanente meting van uw productie voor het regelmatig controleren van het verbruik en voor een snelle detectie van eventuele gebreken.