Troeven van gelabelde installateurs

Een gelabeld installatiebedrijf:

  • Wil een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aanbieden die de wettelijke eisen en het gemiddelde van de markt overstijgt.
  • Garandeert u volgens de regels van de kunst een complete en optimaal functionerende installatie.

Controlepunten van QUEST & CONSTRUCTION QUALITY

De controlepunten van de referentielen van QUEST & Construction Quality:

  • Het technisch vermogen van het installatiebedrijf om een installatie te ontwerpen, conform de regels van de goede praktijk: controlepunten omvatten de technische tekeningen van de installatie, de technische specificaties van de componenten, de testcertificaten van de onderdelen, het dimensioneren van de installatie en de berekening van de opbrengst.
  • Het vermogen van het installatiebedrijf om een installatie te plaatsen: elk jaar wordt minstens één door het installatiebedrijf geplaatste installatie steekproefgewijs geïnspecteerd. Als u een beroep doet op een gelabeld bedrijf, dan zou het dus kunnen dat we vragen uw installatie door een assessor te laten auditeren.
  • De interne organisatie van het installatiebedrijf: controlepunten omvatten de inhoud van de offerte en van het verkoopcontract, onder meer de garanties die aan de klant worden aangeboden, de aanwezigheid van een interne klachtenbehandelingprocedure, de relatie met onderaannemers...
 

Bescherming van de klant

Bescherming van de klant op drie niveaus

Om een eventueel probleem op te lossen, wordt de klant van een gelabeld bedrijf uitgenodigd de volgende acties te ondernemen:
  • De klacht eerst aan het installatiebedrijf richten. Dat moet een interne procedure voor de behandeling van de klacht toepassen.
  • In geval van een technisch geschil met het installatiebedrijf, stappen ondernemen bij de Verzoeningscommissie Bouw, die de rol van bemiddelaar op zich zal nemen. Elk gelabeld bedrijf moet de tussenkomst van deze commissie aanvaarden indien de klant dit vraagt.
Elke klant van een gelabeld installateur kan ook bij BCCA een klacht indienen als hij van mening is dat het referentieel van QUEST & CONSTRUCTION QUALITY voor zijn installatie niet werd nageleefd. Gefundeerde klachten kunnen leiden tot het inschakelen van een procedure voor het intrekken van een label. QUEST speelt geen rol van bemiddelaar tussen de gelabelde installatiebedrijven en hun klanten.  

Steun van het VEA

De kwaliteitslabels worden gesteund door het Vlaams Energie Agentschap

'Wie investeert in een groene energie-installatie moet waar voor zijn geld krijgen. Onderzoek toont aan dat kwalitatieve producten en een goede plaatsing cruciaal zijn voor de opbrengst van installaties. Daarom werkte het Vlaams Energie Agentschap (VEA) mee aan het opstarten van het QUEST-kwaliteitslabel. Een label dat niet alleen de consument, maar ook de sector zelf ten goede komt.' VEA