Voor welke energiesystemen?

Fotovoltaïsche zonne-energie

Door de historische prijsdalingen is fotovoltaïsche zonne-energie op dit moment al een van de goedkoopste groene stroombronnen. Toekomstige prijsdalingen zullen binnen enkele jaren leiden tot een zogenaamde ‘grid parity’, waarbij de kost per kilowattuur geproduceerde zonnestroom even duur of zelfs goedkoper wordt dan het eindverbruikerstarief. Op veel gebouwen is voor het opstellen van zonnepanelen een grote, geschikte oppervlakte aanwezig.

Warmtepompen

Een warmtepomp benut warmte uit de natuur voor verwarming van de woning en voor het verwarmen van sanitair water. Een warmtepomp onttrekt haar energie voor 70 à 80 procent uit de omgeving. Warmtepompen zorgen voor het allerlaagste energieverbruik. Bij ‘actieve’ of laagenergiewoningen wordt lokaal geproduceerde groene stroom uit PV of wind ook lokaal door warmtepompen geconsumeerd.  Voor het installeren van warmtepompen krijgt u premies.

Zonneboilers

Zonneboilers met thermische zonnecollectoren zijn een schitterende oplossing om te profiteren van de gratis energie van de zon. Zelfs met de kosten van de naverwarming kunt u hiermee op jaarbasis tot 60 procent van de energie besparen die nodig is om het water voor uw badkamer of keuken te verwarmen. Bovendien dragen zonneboilers bij tot de reductie van de uitstoot van koolstofdioxide door gebouwen, hebben ze een lange levensduur en vergen ze relatief weinig onderhoud. En bovenal krijft u voor het installeren van zonneboilers premies.