Voordelen

Commerciële meerwaarde

Concurrerend voordeel

De kwaliteitslabels van QUEST & CONSTRUCTION QUALITY helpen elk gelabelde bedrijf zich van de concurentie te onderscheiden. De particulieren kunnen gemakkelijk de goede vaklui identificeren, die in staat zijn hernieuwbare energiesystemen te installeren volgens de regels van de kunst. Gelabelde installateurs genieten van de volgende voordelen:
  • Ze worden in een lijst op de website van QUEST en van CONSTRUCTION QUALITY opgenomen;
  • Ze krijgen het gebruiksrecht van een van de logo's van QUEST & CONSTRUCTION QUALITY als uithangbord;
  • Ze kunnen gebruik maken van promotioneel materiaal (folders, geindividualiseerde posters, stickers,.);
  • Ze krijgen toegang tot de bezoekersstatistieken op de website van QUEST (aantal klikken door bezoekers op hun paginas en aantal doorverwijzingen naar hun eigen webadres,..).

Organisatorische meerwaarde

Een hogere efficiencie

Het toepassen van kwaliteitscriteria is een bron van efficiëntie en productiviteit voor het bedrijf, die tot besparingen op vlak van werkingskosten en arbeidsloon leidt. Het nauwgezet controleren van de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt de voldoening van de klant. De risico’s dat een installatie slecht in dienst wordt genomen en dat een technicus na de oplevering terug naar de werf dient te gaan zijn bij voorbeeld kleiner. De kwaliteitslabels van QUEST & CONSTRUCTION QUALITY zijn een hulpmiddel om het intern proces van het bedrijf te verbeteren en om het kwaliteitsniveau van de prestaties te optimaliseren. Door het behalen van een kwaliteitslabel krijgt men toegang tot verschillende technische tools en raadgevingen (check-list bij de indienstname, berekeningstools,,..).

Steun VEA

De kwaliteitslabels worden gesteund door het Vlaamse Energie Agentschap

"Wie investeert in een groene energie-installatie moet waar voor zijn geld krijgen. Onderzoek toont aan dat kwalitatieve producten en een goede plaatsing cruciaal zijn voor de opbrengst van installaties. Daarom werkte het Vlaams Energieagentschap (VEA) mee aan het opstarten van het QUEST-kwaliteitslabel. Een label dat niet alleen de consument, maar ook de sector zelf ten goede komt." VEA