Kwaliteitscriteria

Installatiebedrijf

Voorwaarden betreffende de interne organisatie van het installatiebedrijf

Het bedrijf dient te beschikken over de nodige inschrijvingen (Register Sociale Zekerheid, Kruispuntbank,..),  verzekeringen, alsook een procedure voor klachtenbehandeling. In geval van onderaanneming, moet het bedrijf de naleving van onze vereisten door de onderaannemers controleren. De algemene verkoopvoorwaarden van de aangeboden contracten dienen ook bepaalde voorwaarden naleven.

Installatie ontwerp

Voorwaarden betreffende het vermogen om een installatie te ontwerpen

Het vermogen om een installatie te ontwerpen wordt door middel van een aantal documenten gecontroleerd: de technische tekeningen van de installatie, de technische specificaties van de gebruikte componenten, de testcertificaten/keurmerken, de opbrengstberekeningen alsook de nodige handleidingen (gebruikershandleiding). Deze documenten vormen het as-built dossier, dat aan elke klant bij oplevering van de werken wordt bezorgd en waarvan een kopij in het bedrijf wordt bewaren. Het complete as-built dossier van één effectief gerealiseerde, operationele installatie is een sleutel-element van de evaluatie van de labelingsaanvraag.

Uitvoering

Voorwaarden betreffende het vermogen om een installatie te plaatsen

Het vermogen om een installatie de plaatsen wordt door BCCA gecontroleerd via steekproefsgewijze audits van door het installatie/ontwerpbedrijf geplaatste installaties. De assessoren van BCCA gebruiken een check-list (zie Nuttige documenten). Voor elke geplaatste installatie overhandigt het gelabeld bedrijf een conformiteitsverklaring aan de klant, waarbij de conformiteit van deze installatie met de vereisten van QUEST & CONSTRUCTION QUALITY formeel bevestigd wordt en waarbij vermeldt wordt dat deze installatie voor een audit door de labelingsoperator gekozen kan worden, in het kader van de toezicht van de labelingsoperator op het installatiebedrijf.

Check-list

Volledige beoordelingsrichtlijn

De nauwkeurige kwaliteitseisen voor de evaluatie van de kandidaturen worden beschreven in een check-list (zie Nuttige documenten).