Certificaat (van bekwaamheid)

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een geharmoniseerde regeling opgezet die gericht is op het opleiden van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs van residentiële hernieuwbare energiesystemen en de certificatie van deze installateurs.

De certificaten van bekwaamheid worden aan natuurlijke personen (werfcoördinatoren, technische verantwoordelijken,…) toegekend, die een opleiding hebben gevolgd en die voor een examen zijn geslaagd. Om gelabeld te worden zal elk installatiebedrijf minstens over één gecertificeerde persoon in de loop van 2014 moeten beschikken.

Hoe kan je een certificaat bekomen?