Het uitwerken van de STS “hernieuwbare energie” is gestart

31/08/2016

De eerste vergadering met de stakeholders betreffende de  STS “Hernieuwbare energie” vond op 31/08/3016 plaats. Een STS is een referentiedocument, met normatief en/of duidend karakter, dat een bijdrage levert voor de realisatie van bouwwerken volgens de regels der kunst.

Het project werd op initiatief van QUEST, het WTCB en TECNOLEC in beweging gezet. Van FOD Economie, die voor de STS bevoegd is, kregen de drie organisaties het mandaat om de STS uit te werken. Stakeholders vanuit verschillende sectoren in de bouw nemen aan het werk deel.

Hugues Latteur, Quest:”De reële opbrengst, de duurzaamheid en de kwaliteit van een hernieuwbare energie–installatie zijn gevoelig voor de zorgvuldigheid die tijdens het ontwerp , de uitvoering en het gebruik/onderhoud in acht wordt genomen.
Het installeren van een hernieuwbare energiesysteem vereist het beheersen van verschillende competenties in één of meer basisvakgebieden  alsook specifieke competenties voor elke HE-technologie. Vandaag is er nog onvoldoende druk rond kennisverwerving en/of –toepassing en een niet te verwaarlozen risico op slecht uitgevoerde werken en/of foutieve rapportering.”

De bedoeling is 3 afzonderlijke STS op te stellen: Fotovoltaïsche systemen, zonneboilers en warmtepompen.